Contact

Wat doet de Stichting Kunst aan Huis Lauwersland?

 • Organiseert sinds 1992 de Kunst aan Huis route in NO-Friesland en NW-Groningen (gebied rondom het Lauwersmeer).
 • Benadert en selecteert (nieuwe) deelnemers.
 • Streeft een brede vertegenwoordiging van disciplines na, bij de samenstelling van de route.
 • Verwerft subsidies en sponsorbijdragen.
 • Besteedt ruim aandacht aan PR (kranten/ tijdschriften/ radio/ TV/  en Internet).
 • Regelt, waar nodig, binnen het routegebied, geschikte expositielocaties.
 • Organiseert twee deelnemersbijeenkomsten, voor en na de routeweekenden.
 • Stelt, in samenwerking met derden, het begeleidende drukwerk samen.
 • Beheert eigen website.
 • Organiseert de verloting direct na de route-weekenden.
 • Stuurt 2 tot 3 nieuwsbrieven per jaar naar belangstellenden.

Het bestuur van de Stichting Kunst aan Huis Lauwersland bestaat uit: 

Voorzitter: Lidwien Sloot – lidwiensloot@freeler.nl

Secretaris: Anneke de Witte – adantje@hotmail.com

Penningmeester: Henry Schuurman – hc.schuurman@hotmail.com

Fondsenwerving: Wim Megens – wimmegens@hotmail.com

PR:  Lia Schilt – mediathgroen@hotmail.com

Kunstenaarscontacten Groningen: Sibrich Veenland – info@sibrichveenland.com

Kunstenaarscontacten Friesland: Lidwien Sloot – lidwiensloot@freeler.nl