Project Description

Hans Jouta is opgegroeid aan de waddenkust in Friesland. Hier liggen de roots voor de verbondenheid die hij voelt met de natuur en de relatie van mens tot dier. Door de combinatie van het dier en het menselijk aspect wil Hans een dieper gevoel in het beeld leggen.
De menselijke maat en vorm, de natuur als vertrekpunt zijn een inspiratiebron voor zijn werk. Hierbij is het gevoel voor vorm, ruimtelijk inzicht, observeren en het vertalen van deze observaties naar een vorm met eigen handen, essentieel voor het 3 dimensionaal werken.
Doordat Hans al van jongs af is opgegroeid met het bewerken van metaal, is hij nu in staat op geheel eigen wijze de materie waarmee gewerkt wordt vorm te geven zoals hij dat wil. De beelden worden volgens de cire perdu methode gegoten van brons.
Tevens is een tweede methode die Hans beheerst, het direct boetseren met brons. Het brons wordt gevormd door middel van buigen, snijden, kloppen, smelten, lassen en verhitten. Op deze wijze ontstaat er een uniek beeld die een geheel eigen karakter heeft. Een vormtaal die specifiek kenmerkend is voor het werk van Hans Jouta. Het uiteindelijke resultaat is in dubbel opzicht uniek te noemen. Want er is volgens deze werkwijze geen 2e exemplaar mogelijk.
De laatste fase van een beeld, het afwerken en het patineren wordt ook door Hans Jouta zelf gedaan. Dit geeft hem het vertrouwen en waarborg dat er een kunstwerk is gerealiseerd waar voor de volle 100% aan is gewerkt om een optimaal resultaat te realiseren.
Zeedijk 7
9172 APĀ  Ferwert
0518-411640
(06) 573 28 311
info@jouta.nl
www.jouta.nl

ONTDEK MEER KUNSTENAARS