Project Description

categorie: lastig om in een vakje te plaatsen

autonoom, (evt. lyrisch abstract als je er een term op wil plakken) maakt gebruik van verschillende materialen en combinaties van materialen, werkt zowel 2d als 3d.
In het werk van Jantine Koppert ontpopte de liefde voor lijnen zich geleidelijk als een belangrijk gegeven in haar werk. Niet alleen werd deze passie voor het tekenen uitgedrukt op het platte vlak, maar het materialiseerde ook in ruimtelijke, sculpturale vormen gemaakt in (metaal)draad, textiel en papier.
Geïnspireerd door elementen in het landschap als water, rotsen en bomen, creëer ze beelden die verwijzen naar de onderliggende energie in natuurlijke vormen. Deze werken worden ook geïnspireerd door krachten zoals wind en zeestromingen. Krachten die inwerken op natuurlijke vormen maar zelf niet zichtbaar zijn. Lijnen gevormd door ineengevlochten draden spelen een centrale rol in het werk en geeft het transparantie.
Terwijl Jantine Koppert de natuurlijke elementen verkent als op zichzelf staand, is een extra motivator voor haar werk de afwezigheid van deze elementen in kunstmatige, door mensen gemaakte ruimten.
Haar beelden vinden hun wortels in de natuur, niet alleen in de inherente kracht en energie, maar ook in de manier waarop de mens in wisselwerking met de natuur verkeert en de mythes die we erover vertellen inspireren haar werk.
Voor de installatie in galerie Gewaagd die zij maakte voor de atelierroute Lauwersland,  vormt de onderliggende energie die voelbaar is in de natuur het uitgangspunt. Bezoekers stappen binnen in het werk om dit te ervaren.
locatie: Galerie Gewaagd
Dijksterweg 2
9978 TB Hornhuizen
prive: Hoofdstraat West 97,
9981 AB Uithuizen
0595- 435 345
jantinekoppert@gmail.com
www.jantinekoppert.com

ONTDEK MEER KUNSTENAARS