Project Description

beelden die ruimte scheppen en naar leegte verwijzen.

Geboren in 1955 in Haarlem □ sinds 2007 werkzaam als beeldend kunstenaar in Friesland □ geboeid door ruimte, vorm, betekenis □ gevormd door zowel professionele als persoonlijke ervaringen op de rand van het menszijn □ autodidact □ lessen portret- en modelboetseren, ruimtelijke vormgeving en beeldhouwen van diverse kunstenaars □ verrijking en verdieping van techniek en thematiek door onderzoek en zelfstudie □ nieuwsgierig □ talig □ tactiel □ Wouter Koek van Egmond is de naam
OVER MIJN WERK
There is a crack, a crack in everything,” zong Leonard Cohen,
that’s how the light gets in.”
Gebrokenheid, vergankelijkheid, de schoonheid van melancholie,
mono no aware, het Japanse concept van de hartverscheurendheid der dingen –
dat beweegt mij bij het maken van beelden.
Ruimtelijk werk maak ik. Maar niet de beelden zijn het kunstwerk –
wat die beelden doen met de ruimte waarin ze staan, dáár gaat het om:
beelden die ruimte scheppen
en naar leegte verwijzen.
Wouter Koek van Egmond
Bakkerssteechje 2
9136 RA Paesens
woutkoek@hotmail.com
studiotruenorth.blogspot.nl

ONTDEK MEER KUNSTENAARS