Project Description

ruimten op de ruimte in DE RUIMTE

robuuste Friese boerderij

de trotse tijd tekende  sporen van verval

Ik probeer nog steeds  te begrijpen waarom

het was zoals het was, is zoals het is.

elke ruimte een eigen verhaal  en geluid

vogels nestelen , zonder grenzen, luidruchtig soms

Wind is dirigent.

het orkest houdt ruggenspraak met het verleden

kijkt naar de toekomst.

De magie van de oneindig lage horizon maakt deelgenoot .

de vrijblijvendheid  voorbij. zonder dak is het geen leven.

De tijd snelt voorbij.

Ruimten in de GROTE RUIMTE

Zoals een russische Matroesjka bevinden mijn ruimten zich in steeds groter wordende ruimten.

Teruggeworpen op

DE REIS WAS MAAR EEN PAAR GEDACHTEN LANG

Lokatie: “By de Piip”

Hantumerwei 21

9145 CL Ternaard

www.ankivandekamp.nl
ankivandekampbeeld@gmail.com

Discipline:
beelden, kunstenaarsboeken, installaties

Opleiding:
Naast een opleiding tot bibliothecaresse studeerde Anki van de Kamp o.a. aan academie Artibus in Utrecht.

Beroepsverenigingen:
Nederlandse Kring van Beeldhouwers (NKvB)
Centre du Livres d’Artistes Contemporain (CLAC) in Verderonne-Frankrijk
Keunstwurk Friesland

Werk in bezit van particuliere-, bedrijfs-, en museale collecties in binnen – en buitenland.

ONTDEK MEER KUNSTENAARS