Project Description

Akke is dichter, performer en regisseur.

Zij studeerde in 1979 af aan de Toneelacademie Maastricht.
Van 2006 t/m 2008 was zij de eerste stadsdichter van Dokkum e.o. (DongeraDichter)
In 2015 won zij de Rely Jorristma Priis voor Friestalige poëzie. Er zijn 4 bundels van haar uitgegeven en veel van haar gedichten zijn opgenomen in verzamelbundels. =It Hûs fan de Dichter= is haar podium voor Poëzie, Kunst en Bezinning. Tijdens de Kunstroute laat Akke hier de performances MUORRESKRIFT zien en zal gedichten voordragen uit eigen werk. Op zondag 19 maart is er van 15.00-17.00 uur een lezing over sacrament en ritueel rond geboorte en sterven m.m.v. Paul Verheyen (pastoor RK), Herman de Vries (predikant PKN), Tenjo Schröder (Zen Boeddhiste Dharmahuis Leeuwarden), Cherab (Tibetaans Boeddhist, Stoepa Hantum), Bart Hessen (priester De Christengemeenschap).
De Terpen 27
9147 BA Hantum
0519-222851/ 06-52875865
info@akkebrouwer.nl
www.akkebrouwer.nl

ONTDEK MEER KUNSTENAARS