Project Description

In mijn werk weet ik mij verbonden met een lange traditie van natuurtekenaars, als Ernst Haeckel en Maria Sibylla Merian. Ik deel met hen de passie voor natuur en de behoefte om die met veel detail en vrij symmetrisch en verstild in beeld te brengen. Een groot verschil is dat mijn werk niet in dienst van wetenschap en educatie hoeft te staan, maar dat ik de ruimte heb om die onderwerpen op mijn eigen manier weer te geven. Zo laat ik de objecten graag opdoemen uit een donkere achtergrond, om daarmee juist licht te creëren in het beeld, en ruimtelijkheid.

Mijn werk bestaat uit tekeningen in potlood en pastel, in zeer uiteenlopende formaten, maar altijd gemaakt met veel aandacht voor detail en liefde en verwondering voor het onderwerp: de natuur. Mijn atelier ademt de sfeer van een prentenkabinet, waarin ik mij omring met naturalia en inspirerende boeken.

Ik kies ervoor mijn onderwerpen geïsoleerd weer te geven, zonder achtergrond en zonder actie, zodat alle aandacht naar de vorm en de detaillering gaat. In potlood en pastel kan ik mij het beste uiten, doordat met deze beide materialen eindeloos veel nuanceringen aan te brengen zijn en ook transparantie en contrasten.

Hearrewei 4

9073 GA Marrum

www.lolkjevanderkooi.nl

gerezenwit@planet.nl

ONTDEK MEER KUNSTENAARS