Over de Kunst-aan-Huis Route Lauwersland

De Kunst-aan-Huis Atelierroute Lauwersland is een cultureel evenement, een beleving van kunst, landschap, locatiebezoek en ontmoeting. De organisatie van de route biedt professionele én beginnende kunstenaars een prachtig podium om zich te presenteren. Daarnaast organiseert de Stichting ook verschillende ontmoetingsmomenten tussen de kunstenaars.

De Stichting Route Kunst-aan-Huis stelt de route samen met een grote verscheidenheid aan disciplines. Naast schilderkunst onder meer fotografie, grafiek, beeldhouwwerk, keramiek, etc. Dit alles in een brede variatie van stijlen, die zich beweegt tussen het meest realistische detail tot totale abstractie.

De Kunst-aan-Huis Atelierroute Lauwersland biedt bezoekers, kunstenaars en regio een bijzonder platform voor beeldende kunsten, waarbij ontmoeting,  ontspanning en creatie een wezenlijke rol spelen. Hierbij is de interactie en samenhang tussen kunst, kunstenaar, bezoeker en de kwaliteit van het gebied Lauwersland een essentieel element.  

In 2020 organiseren we de 29e Kunst-aan-Huis Atelierroute Lauwersland.

Tijdens de openstelling van de Kunst-aan-Huis-route op 14, 15, 21 en 22 maart 2020 zijn de informatie- en ontmoetingspunten:

 • Natuurlijk Kollumeroord in Kollumerpomp (Slikweg 2, 9293 MJ Kollumerpomp)  en
 • landhuis Oosterhouw in Leens (Hoofdstraat 35, 9965 PA Leens)

Hier ontmoeten bezoekers, sponsoren en subsidiegevers én organisatie elkaar op informele wijze.

Thema route 2020 

Thema van de Kunst-aan-Huis Atelierroute Lauwersland 2019 is ‘Verborgen betekenis.

Verborgen betekenis.

Twee woorden, allebei afzonderlijk zijn het verschillende begrippen. Maar in deze combinatie krijgen deze twee woorden een heel andere dimensie. Als je je daarin verdiept lijkt het of in het leven van de mens, jong en oud, deze combinatie van woorden veelvuldig een rol speelt. Het begint al op jonge leeftijd: in sprookjes wordt aan het begrip ’verborgen betekenis’ een grote betekenis gehecht. Zo sterk zelfs dat er gesproken wordt over “levenslessen” in de kindertijd; denk aan een troostende werking, blijdschap en opvoedkundige boodschappen. De uitleg is o.a. dat een kindergeest nog sterk verbonden is met de spirituele werelden en daardoor ontvankelijk is voor de levenslessen die verborgen zitten in sprookjes en dat die lessen een belangrijke rol kunnen gaan spelen op latere leeftijd. Een sterk esoterische gedachtegang over spirituele bewustwording.

Wat te denken van de diverse levensbeschouwelijke richtingen. Ze maken veelvuldig gebruik van het begrip ’verborgen betekenis’, zowel in woord als in beeld. Vaak omgeven door mystieke gebruiken en tradities. Ook in oude of nieuwe filosofieën wordt het begrip vaak gebruikt.

Alledaagse dingen, zoals de vele logo’s van bedrijven, aangeboden producten en diensten, die wij waarschijnlijk al honderden keren hebben gezien, staan vaak bol van verborgen betekenissen. Bij veel logo’s is dat niet direct zichtbaar. Pas wanneer je zo’n logo van dichtbij bekijkt, kan het zijn dat je de verborgen betekenis ziet. Soms is het nodig je te verdiepen in de identiteit van het merk of bedrijf.

Ook in uitingen van de kunst is het begrip geen onbekende factor. Er kan sprake zijn van een verborgen betekenis, ongeacht vanuit welke gedachtegang of inspiratiebron een kunstenaar zijn of haar werk maakt. Uiteraard is dit lang niet altijd het geval maar misschien willen we als beschouwer er wel een betekenis in zien. Het kan een verdieping zijn in de wijze waarop we kunst bekijken en ervaren wat dat met ons doet.

Niet alleen de kunstenaar, maar ook de kijkers bedenkt vaak verborgen betekenissen in een kunstwerk. Het is een vorm van participatie die onmisbaar is voor het levend houden van alle kunst, maar niet vaak wordt belicht.

Deelnemers

Als organisatie zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe en jonge kunstenaars, zo mogelijk werkzaam en woonachtig in het Lauwersmeergebied in Friesland en Groningen. Doel is een logische en afwisselende route te realiseren. De selectie vindt plaats op basis van professionaliteit, kwaliteit, ontwikkeling en diversiteit (verschillende disciplines).

Alle deelnemers aan de atelierroute worden uitgedaagd om zich vooral of zoveel als maar mogelijk is te laten inspireren door het thema.

Data route 2020

De Kunst-aan-Huis Atelierroute Lauwersland wordt georganiseerd in het 2e en 3e weekend van maart en wel op 14 / 15 én 21 / 22 maart 2020. De openingstijden zijn van 11.00 – 17.00 uur.

‘Kans-op-Kunst’-loterij

Natuurlijk is er traditiegetrouw weer de Kans-op-Kunst’-loterij, waarbij  een kunstwerk naar keuze met een waarde van ongeveer € 500,– kan worden gewonnen. De kopers van een lot kunnen op het lot aangeven van welke kunstenaar men een kunstwerk zou willen winnen. Na de trekking, die plaatsvind in de week volgend op het laatste weekend van de route, worden de winnaars en de betreffende kunstenaars met elkaar in contact gebracht en kunnen nadere afspraken gemaakt worden omtrent het gewonnen kunstwerk.

Publiciteit

Als publiciteitsuiting  is een brochure samengesteld met een afbeelding van het werk en de informatie van de deelnemende kunstenaars. Deze brochure is te koop voor € 3,00. Het geeft tevens de route aan van de ateliers, zodat de bezoekers alle locaties gemakkelijk kunnen vinden in de toch zeer uitgestrekte regio.

Voor een drankje en een hapje, voor een kopje koffie met iets lekkers of voor een eenvoudige lunch kunt u terecht bij bijvoorbeeld de volgende Pleisterplaatsen:

 • Natuurlijk KollumeroordSlikweg 2, 9293 MJ Kollumerpomp;
 • Landhuis Oosterhouw, Hoofdstraat 35, 9965 PA Leens;
 • Galerie Gewaagd, Dijksterweg 2, 9978 TB Hornhuizen (geen lunchmogelijkheid).

De flyer wordt ruim van tevoren verspreid via VVV’s, bibliotheken, musea, bedrijven, etc. Verder wordt free publicity gegenereerd door het versturen van persberichten, alsmede nieuwsbrieven en wordt de route op diverse websites vermeld.  En uiteraard is onze website www.kunstaanhuis.nl  een heel belangrijk instrument. Daarnaast zijn we te vinden op facebook www.facebook.com/kunstaanhuis.

De deelnemende kunstenaars krijgen materiaal dat ze kunnen verspreiden via de verschillende (social-) mediakanalen en zoeken zelf contact met de pers, e.d.

Organisatie

De organisatie van de route ligt in handen van vrijwilligers:

 • Vacant – Voorzitter / fondsenwerving
 • Marieke Elferink – secretaris
 • Henri Schuurman – penningmeester
 • Lia Schilt – public relations / perscontacten
 • Marjanne Sorgdrager – kunstenaarscontacten (Groningen)
 • Doete Jouta – kunstenaarscontacten (Friesland)

De organisatie is als volgt te bereiken:

 • Correspondentie-adres: p/a Hoofdweg 8, 9143 WS Nes (gemeente Noardeast-Fryslân)
 • Mailadres: info@kunstaanhuis.nl

Sponsoring / subsidiëring

De benodigde gelden worden gegenereerd uit subsidies, donaties en sponsorbijdragen. Daarnaast dragen de kunstenaars € 100,- per persoon bij, alsmede 20% provisie van het verkochte werk tijdens de route. Een vast gegeven in de route is de ‘Kans-op-Kunst’ – loterij waarbij de koper van een lot, ter waarde van € 5,–, kans maakt op het winnen van een kunstwerk naar keuze ter waarde van ± € 500,–.