Contact

Wat doet de Stichting Route Kunst-aan-Huis?

 • Organiseert sinds 1992 in het 2e en 3e weekend van maart de Kunst-aan-Huis Atelierroute Lauwersland in NO-Friesland en NW-Groningen (gebied rondom het Lauwersmeer).
 • Benadert en selecteert (nieuwe) deelnemers.
 • Streeft bij de samenstelling van de route een brede vertegenwoordiging van disciplines na.
 • Verwerft subsidies en sponsorbijdragen.
 • Besteedt ruim aandacht aan PR (kranten/ tijdschriften/ radio/ TV/ en Internet / social media).
 • Regelt, waar nodig, binnen het routegebied, geschikte expositielocaties.
 • Organiseert twee deelnemersbijeenkomsten, voor en na de routeweekenden.
 • Stelt, in samenwerking met derden, het begeleidende drukwerk samen.
 • Beheert de eigen website.
 • Organiseert de verloting direct na de route-weekenden.
 • Stuurt 2 tot 3 nieuwsbrieven per jaar naar belangstellenden.

Het bestuur van de Stichting Route Kunst-aan-Huis bestaat uit: 

Mailadres Stichting Route Kunst-aan-Huis: info@kunstaanhuis.nl