Het werk van Hazenberg gaat voornamelijk over de spanningen , de hypes en de hysterie die de samenleving van vandaag vertoont.

Het oeuvre vormt een levendige beeldreflectie op recente gebeurtenissen en fenomenen.

“Mijn werk is niet meer dan een registratie van ontwikkelingen en feiten. Ik observeer symptomen. Zonder persoonlijk waardeoordeel.”

Er is geen boodschap, geen verzet. Er is slechts beschouwing : archief van de gemeenschap.

Niettemin leidt de gelaagdheid van de onderkoelde beelden vaak tot ongemak bij de kijker.

www.pienhazenberg.nl